▶ Sommigen maken in paniek meerdere afspraken bij meerdere collega’s
om de beste afspraak te pakken te krijgen, maar doen dan niet meer de moeite
om de andere afspraken af te bellen.

▶ Anderen zijn zo verstrooid of vergeetachtig dat het kan verbazen dat zij
de weg naar huis ooit nog terugvinden.

▶ Oproepen komen dikwijls hoorbaar vanaf onmogelijke plaatsen
(speelplaats, wagen, trein, toilet) waarbij meestal
het juiste papier om de afspraak te noteren ontbreekt.

▶ Zij die denken te kunnen multi-tasken proberen met dezelfde smartphone
waarmee zij bellen mijn gegevens en afspraak gelijktijdig te kunnen noteren in hun agenda
van diezelde smartphone waarmee ze hun gesprek proberen gaande te houden...
Hopelijk niet, maar meestal wel, doet men dat vanuit de wagen!!

▶ Alle begrip voor tandpijn maar de overdosis aan pijnstillers
die sommigen genomen hebben, gecombineerd met een opgestapeld gebrek aan
nachtrust komt het gesprek en het noteren van de afspraak dikwijls niet ten goede.

▶ Nog anderen hebben soms totaal geen idee waar de praktijk zich bevindt en
denken met hun wagen en gps te kunnen laveren door de Antwerpse Werf van de Eeuw,
terwijl ze in vogelvlucht op geen 1000 meter afstand wonen...