Edwin Cappelle: een Algemeen Tandarts te
Maak hier uw keuze: Algemeen Ligging Afspraken Verwittigen
Recall
Reminder
Standpunt:
3 maand volgeboekt??
Contact
Afspraak
Afzeggen
1° Afspraak
Nieuwe patiënt
Alles aangaande Afspraken:
Afspraken maken
Stipt komen
Tijdig Afzeggen
Niet nakomen
Wachtdienst

1° Afspraak maken als nieuwe patiënt

Patiënten die met de praktijk bekend zijn kunnen dit stuk uiteraard overslaan.
Als u nieuw bent in de praktijk doet u er goed aan ALLE onderstaande info goed door te nemen.
Afspreken gaat immers beter als iedereen goede regels hanteert.
Wegens de ergernis die voornamelijk nieuwe patiënten opwekken door de wijze dat zij “gevolg geven“ aan hun eerste afspraak, zijn wij genoodzaakt om de schaarse tijd die we soms in onze agenda voor nieuwe patiënten kunnen vrijmaken goed te benutten.
Extra verduidelijking

Zodus.. afspraken verdienen beter.
Velen schijnen dit niet te willen weten maar een afspraak maken is een verbintenis aangaan!

De tandarts houdt de deur op een kier voor nieuwe patiënten, maar dan zo nipt op een kier volgens het werkschema van de tandarts dat hier en daar een enkeling een afspraak kan krijgen die hij dan ook meteen dient na te leven.
▶▶ Klik hier: indien u als nieuwe patiënt een afspraak wenst te maken en toch een heel klein stukje van uw anonimiteit zult moeten prijsgeven.
Omwille van alles wat hierboven is aangehaald krijgen nieuwe patiënten hun afspraak uitsluitend na ingave van hun gegevens via de website.
“Zomaar“ losjes via de telefoon is dus niet meer mogelijk. Sorry.

We rekenen alvast op uw begrip.

Afspraken maken

De tandarts werkt op alle reguliere werkdagen op uren die met de patiënten afgesproken kunnen worden.
Avondconsultaties zijn dus mogelijk, maar uiteraard beperkt.
Zonder afspraak kan geen behandeling aangevat worden.

Om niet tijdens de ganse werkdag “gehinderd“ te worden door telefonische oproepen, zijn deze bij voorkeur beperkt tot bepaalde dagen en uren. Covid-19 maakt het er ook niet makkelijker op om op te nemen.
Het gemakkelijkst vindt u telefonisch contact op het nummer: 03 235 93 90 tijdens deze uren - uren in het grijs kunnen afgeschaft zijn:
Maandag 10u - 12u en 15u - 18u
Dinsdag 10u - 12u en 15u - 18u
Woensdag 15u - 18u
Donderdag 10u - 12u en 15u - 18u
Vrijdag 10u - 12u
Buiten deze uren is de kans dat de telefoon wordt opgenomen aanzienlijk kleiner.
Voor elke oproep geldt:

Gemaakte afspraken stipt nakomen

Opmerkelijk: Uw tandarts tracht stipt te werken. Zelden is er enige vertraging op het schema merkbaar.
Dat is niet alleen heel leuk werken voor de tandarts.
Ook de patiënt ervaart het als aangenaam dat men niet meer dan de noodzakelijke tijd dient uit te trekken voor dit bezoek.
Dit kan natuurlijk maar enkel werken als iedere patiënt tijdig arriveert.
Onvoorziene omstandigheden kunnen altijd roet in het eten strooien en er wordt zeker rekening gehouden met overmacht, maar in praktijk blijken het steeds dezelfden te zijn die problemen hebben om stipt op afspraak te verschijnen.
Vandaar deze aandachtpunten:
Te laat komen zal ergernis en kosten opwekken!
Doordat de resterende behandeltijd door het te laat komen gereduceerd wordt, kan het ook zijn dat de geplande behandeling niet kan plaats vinden.
Een afspraak waarop men zonder melding niet verschijnt binnen het kwartier “te laat“, wordt beschouwd als een “niet nagekomen afspraak“ en is dus niet meer geldig! Zie ook verder onder “niet nagekomen afspraken“.

Te vroeg komen wordt reuze gewaardeerd: Notebook, Ipad of andere wifi-compatibele toestellen krijgen reeds vanaf de wachtkamer vrije “fair-use“ internet-toegang.

Gemaakte afspraken minstens 24 uur op voorhand afzeggen

Indien u om een heel dringende en gegronde reden een reeds gemaakte afspraak dient af te zeggen, doet u dat:

Niet nagekomen afspraken

Het niet nakomen van afspraken brengt kosten me zich mee in functie van het tijdstip en duur van de gemaakte afspraak!

Het is niet alleen storend om op zich te laten wachten. Het is heel a-sociaal:
Op die manier verhindert men ook dat anderen die meer behoefte hebben aan een tandbehandeling sneller geholpen kunnen worden:
zij moeten immers langer wachten om aan de beurt te komen, omdat alles zogezegd volgeboekt is.
Dus zolang elementaire beleefdheid toch nog een beetje van deze tijd is:

Verschijn tijdig op uw afspraken.
Alvast bedankt!!

Wie zich de moeite niet kan opbrengen om dit minimaal respect op te brengen voor anderen, wordt vriendelijk verzocht hier geen afspraak te maken.

Urgenties en Wachtdienst


U kan uitsluitend voor urgenties tijdens weekends, feestdagen en officiële brugdagen terecht tussen 9u en 18u.:
op het betalend nummer 0903/39969 van de wachtdienst (1,5€ / minuut)
Enkel op die wijze bekomt u een afspraak voor een dringende noodbehandeling: de tandarts van wacht zal u nooit de zorg toedienen die u normalerwijze op weekdagen bij uw tandarts zult krijgen.

© Website Design by Edwin